Actueel
Huize Dijkzigt had voorheen een woonbestemming. Rond 1928, na jarenlange leegstand, is het pand in gebruik gegeven vanuit de onverdeelde boedel van de erven Sighterman als jeugdherberg. Na de WO II heeft het pand weer jarenlang leeggestaan, van 1945 tot 1956. De vader van de vorige eigenaar (J. de Gruijter) heeft het pand in 1956 verworven en verbouwd tot kantoor en heeft voor privé-bewoning de woonvleugels aangebracht.
Het oorspronkelijke huis heeft thans een woon- en werk functie. In de beide vleugels bevinden zich 2 appartementen welke deels ook beschikbaar zijn voor recreatieve verhuur.

De huidige eigenaar heeft het landgoed nagenoeg in zijn oorspronkelijke bestemming teruggebracht. De nadruk ligt op wonen in een natuurlijke omgeving met ruime aandacht voor ontwikkeling van natuur en recreatie. De ligging aan de Overijsselse Vecht biedt hiervoor ruime mogelijkheden. Ook zullen diverse vormen van herbestemming worden onderzocht zoals wonen en duurzaam recreëren.
Na gedegen onderzoek naar deze mogelijkheden zal eventueel herindelen en herinrichting van het Landgoed kunnen worden bepaald.
Beide vleugels zijn in 1956 gebouwd aansluitend op het hoofdhuis echter in een bouwstijl welke niet in overeenstemming is met de stijl van het hoofdhuis.
Er is een voornemen de beide vleugels af te breken en het hoofdhuis weer in de oude staat en stijl terug te brengen met de herbouw van de oranjerie, koetshuis en de theekoepel. Ook de theekoepel wordt weer aan het landgoed toegevoegd op zijn oorspronkelijke plek aan de vijver met uitzicht over Berkum.