Ontwikkeling

Plannen Landgoed Dijkzicht en Beeldenpark Anningahof

Gebied gelegen tussen de A28, de Vecht, Hessenpoort en Berkum
Het is onze ambitie om als bewoners mee te denken en mee te werken aan de verdere ontwikkeling van dit gebied. Wij hebben hiertoe een eerste opzet gemaakt en getracht hierin onze toekomstvisie over het gebied te visualiseren.

Voortgang en ontwikkeling dient, ons inziens, vooral vanuit het perspectief van duurzaamheid te worden gezien. Hierbij is het van belang de balans tussen wonen, werken, recreŽren en milieu te vinden met een optimum van ruimtegebruik. Graag laten wij u kennismaken met onze eerste schets welke u in de bijlage aantreft. Het is een eerste ontwerp waarbij wij getracht hebben zo goed en zo volledig mogelijk essentiŽle belangen in het ontwerp te betrekken. Echter, wij realiseren ons daarin wellicht niet volledig te zijn.

De essentiŽle belangen welke door ons zijn onderkend, treft u hieronder groepsgewijs aan:
 1. Hessenpoort
  • Zoals aangegeven in de structuurnota van de gemeente Zwolle is rekening gehouden met een zuidelijke uitbreiding voor met name kleinschalige bedrijven (Hessenpoort III).

 2. Van der Valk
  • Nieuwbouw van motel, hotel en restaurant.

 3. Berkum
  • Uitbreiding met nieuwe woonwijk met ca. 3.000 kwaliteitswoningen vanaf 2012.
  • Sterk verbeterde verkeersafwikkeling A28 met nieuwe op- en afritten en ongelijkvloerse kruisingen.
  • Omleggen verbindingsweg N340 (Zwolle - Ommen Ė Hardenberg) en doortrekken Kranenburgweg.
  • Realisatie nieuwe ontsluiting nieuwe woonwijk Berkum.
  • Uitbreiding fietsroutes t.b.v. woon-, werk- en schoolverbindingen.
  • Realisatie geluidswal t.b.v. optimaliseren van leef-, woon- en recreatiewaarden.
  • Herindeling Beeldenpark en Landgoed middels integreren en uitbreiden van cultuur en natuur.
  • Uitbreiding bos- en natuurgebieden.

  • Uitbreiding waterretentie capaciteit.
  • Wijzigen agrarische bestemming in recreatie en natuurbestemming.
  • Struinwaard benoorden de Vecht met wandel- en dagrecreatie.
  • Uitbreiding van scouting en waterrecreatie.
  • Dagverhuur van kanoís, sloepen en roeiboten.
  • Theehuis en pannenkoekenrestaurant.
  • Educatieve voorzieningen en milieupark.
  • Kampeer- en overnachtingsfaciliteiten met name voor trekkers, fietsers en kanoŽrs.

Het plan is slechts een eerste aanzet voor discussie en planvorming. Deze dient als aanleiding om te komen tot een, voor vele belanghebbenden waardevolle bestemming, van dit mooie gebied.
Wij nodigen u graag uit te reageren!

Hib Anninga (info@anningahof.nl)
Boan Kattenberg (info@landgoeddijkzicht.nl)

Klik hier voor beelden van deze plannen