"Illegale bomenkap"
Onlangs is er een aanvang gemaakt met groot onderhoud van het bos rondom het landgoed.
Door de januari-storm in 2007 zijn er een 18-tal populieren omgewaaid wat aanleiding was voor een onderzoek naar de oorzaak van het spontane omwaaien.
Als eerste bleek dat zeer veel populieren waren aangetast door een rups doe zich aan de voet van de bomen naar binnen 'vreet' en de bomen van binnen uit aantast.
Ook bleek de ondergrond veel te drassig wat de bomen extra vatbaar maakte voor de rupsen en veel bomen uiteindelijk aantastte en vervolgens deed omwaaien.
Inmiddels zijn alle populieren gekapt, is al het hout geruimd, zijn nieuwe bomen aangeplant en neemt de nieuwe begroeiing bezit van het perceel.
In samenwerking met de Groene Welle wordt er gewerkt aan een onderhoudsplan voor het Elzenlaantje en het Elzenbos en is er een aanvang gemaakt met het snoeiwerk hiervan. Jaarlijks terugkerende werkzaamheden zijn onderdeel van een groot onderhouds- en inrichtingsplan waarover u elders op onze site uitvoerig kunt lezen.

Reeds in 2006 is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het landgoed in stand te kunnen houden. Hierbij dient de balans tussen de landschappelijke, historische en natuurwaarden enerzijds en de economische en financiële haalbaarheid anderzijds in het oog te worden gehouden. Met name dit laatste is oorzaak van veel beperkingen.

Wij verwijzen u met gemengde gevoelens naar de tendentieuze berichtgeving over de "illegale" bomenkap en de foto's hierover elders op onze site. Ook de reactie op het artikel in de Stentor van de vorige eigenaar biedt veel informatie.


weblog zwolle - 23 februari 2008
Vreemd geschreven door dick, op 11 februari 2008 om 14:06 Goed dat jullie die eigenaar hebben gevraagd. We hebben dus met een particuliere eigenaar te maken. Jammer van de oude populieren. En de gemeente heeft waarschijnlijk in een 2-gesprek toestemming gegeven. De Provincie is door een brief op de hoogte gesteld? Is daar geen vergunning of inspraak van de gemeenteraad voor nodig? Omwonenden? Weblog heeft heel veel belangstellenden, ook uit Berkum, niemand heeft nog laten blijken er vanaf te weten..... Daardoor is hier, na verontrustende foto's, de indruk gewekt dat er wat gebeurde wat niet in de haak was. Waarom heeft die eigenaar niet aan de bel getrokken (bijv. krant gebeld) hij kon toch verwachten dat de grootschalige kap veel "?" zou oproepen? Ook krijg ik de indruk dat grootgrondbezitters anno 2008 nog steeds meer voor elkaar kunnen krijgen als "Jan met de pet"? geschreven door be, op 11 februari 2008 om 14:13 @admin, ik ben blij dat jullie met eigenaar hebben gesproken, alleen één ding is vreemd, waarom weet de uitvoerende dienst van de Gemeente Zwolle, "de wijkuitvoerder" hier niet van als het toch in combi is met de Gemeente. Het blijkt kortweg dus te berusten op een communicatie fout. Er is voor de kap van bomen ten alle tijde een vergunning nodig zeker voor bomen waarin ook nesten van roeken zitten. Hoop dat wij met deze log situatie wel iets duidelijk hebben gemaakt.


Ronald Revenberg - 23 februari 2008
ff nog niet Stentor bellen.... geschreven door dick, op 11 februari 2008 om 13:35 Bezig met de Kap geschreven door Ronald Revenberg , op 11 februari 2008 om 13:28 Beste Dick, Afgelopen zaterdag was de PvdA-fractie op werkbezoek in Berkum en hier hebben wij voor het eerst gehoord van deze vermeende illegale kap. We zijn er mee bezig...wordt vervolgd dus.. Onderzoek geschreven door Ronald Revenberg, op 11 februari 2008 om 14:15 Beste Dick, Zoals je van mij wellicht gewend ben ga ik niet zomaar lukraak vragen stellen en dergelijke. Eerst wil ik even wat onderzoek verrichten en informatie verzamelen. Zoals wie de eigenaar van het bos is, of er een kapvergunning is afgegeven en zoja, waarom.. Natuurlijk is er haast bij, dat snap ik. Maar er kunnen situaties zijn waarom het noodzakelijk is dat deze bomen gekapt worden. Bijvoorbeeld de kastanjeziekte, ik noem maar wat... groet, Ronald


dick - 23 februari 2008
overrompelings-kap geschreven door dick, op 10 februari 2008 om 21:32 @ be, graag gedaan. Zou mooi zijn als Natuurbescherming ook op de hoogte is. Dan is er een tv-programma, een radio-programma en een zeer grote en invloedrijke natuurorganisatie op de hoogte van deze overrompelings-kap. Aardig verplaatsings-idee


tjalling - 23 februari 2008
... geschreven door tjalling, op 8 februari 2008 om 17:30 Als je een boompie omhakt in je eigen tuin in zwolle krijg je een bekeuring. De eigenaar van dit bos zal nu wel verbannen worden naar Frans-Guyana, Saint-Laurent-du-Maroni


tjalling - 23 februari 2008
Groenvernieling geschreven door tjalling, op 7 februari 2008 om 18:29 Weet iemand waarom het bos gelegen tussen Dijkzichtweg/Kranenburgweg en Hessenweg gekapt wordt? Daar stonden zeer oude en hoge bomen tot vandaag.:-( Zou het al vooruitlopend zijn op een zichtlocatie voor de Ikea? Wie weet het?


Gerben Jelles - 23 februari 2008
Enige jaren geleden heb ik, mede namens mijn broer, 4,5 ha. bos aan u verkocht. Nu staat er een artikel in de Stentor en n.a.v. nog wat historische gegevens; Het hele park was in 1946 zwaar verwaarloosd en daar heeft mijn vader toen een saneringsplan voor opgesteld. Er waren 3 veldjes die verpacht waren aan een boer. 2 daarvan waren waar nu gekapt is, de derde is 20 jaar geleden door ons al gerooid. De twee veldjes zijn in 1958 uit de pacht genomen en -met subsidie- ingeplant met populieren als productiebos. Achteraf is de keuze 'populier' niet verstandig geweest omdat de situatie per plekke zeer gevoelig is voor een soort rups die zich aan de voet van de boom naar binnen knaagt. Mocht u meer info willen hebben over dit landje en Dijkzicht kunt u mij ook mailen. Met vriendelijke groet, Gerben Jelles.


Plaats een reactie
Naam:
Email:
Reactie: